AGROekonom/controller

Ve zkratce se dá říct, že hledáme pravou i levou ruku představenstvu společnosti.

Podnikový ekonom u nás:

  • Stanovuje finanční strategie, hospodářské plány a finanční rozpočty podniku.
  • Zajišťuje aktuální zprávy o stavu finančních zdrojů a výsledcích podnikového hospodářství.
  • Zpracovává finanční analýzy, prognózy a doporučení pro rozhodování managementu podniku.
  • Reprezentuje podnik na jednáních s auditorskými, daňovými a účetními orgány.
  • Zajišťuje odborné činnosti z oblasti účetnictví, odměňování, rozpočtování a financování.
  • Dohlíží na správné vedení účetnictví v celém rozsahu.
  • Dohlíží na finanční toky ve společnosti.
  • Koordinuje ekonomický úsek a jeho efektivní chod.
  • Dohlíží na řízení nákladů.
  • Dohlíží na řízení dotační politiky a kontrolu investic.

Pokud je to dostatečně zajímavé, máte smysl pro humor a vztah k zemědělství, ozvěte se. 😉

Kontakt:

Linda Szemlová, +420 732 987 666, SzemlovaL@zsdk.cz