Spokojenost se zemědělskou politikou aneb „zemědělci sobě“

16.5.2022 – Výsledky průzkumu a zdrojová data

Vážení zemědělci, kolegové, přátelé zemědělství,

před dvěma týdny jsem Vás požádala o součinnost při vyplňování dotazníku spokojenosti. Důvody jsem uvedla, nebudu se opakovat. Stále cítím velký tlak na nás, jako střední podnik a z reakcí, které jsem od Vás posbírala, jsem nabyla dojmu, že jsme na tom všichni dost podobně. Vláda se rozhoduje o tom, jak rychle a jak dramaticky chce zlikvidovat zemědělskou prvovýrobu. Ano, je to lehce dramatizováno, každopádně obavy všech z nás jsou podloženy léty praxe a finanční gramotností.

Tento týden se bude v Praze rozhodovat o naší budoucnosti. Jsem zvědavá, zda se někdo bude naší aktivitou zabývat.

Přikládám nejen jednoduchý přehled výsledků, ale i tabulku s daty, které jste vyplnili. Dotazník nechávám otevřený a pokud by se měl někdo dále zapojit, je to možné.

Osobní údaje jsou kvůli GDPR smazány, ale je k dispozici časové razítko, podle kterého můžete své vyplnění dohledat, případně konkrétní údaje dokážu přiradit konkrétní společnosti.

Budeme prosazovat:

  1. Odmítáme požadavek 10 ha na SEO, který neodpovídá principům ohrožení eroze, naopak v řadě lokalit problémy erozí spíše navýší. V rámci pracovních skupin MZE a MŽP budeme prosazovat komplexnější řešení problematiky eroze.
  2. Nesouhlasíme s procentem navýšení erozní ohroženosti od roku 2024, protože v kombinaci se zákazem plodiny po plodině způsobí krizi ve tvorbě osevních postupů. Navrhujeme podobné řešení jako např. v Rakousku, kde na 60% plochy farmy bude umožněno střídání plodiny po plodině. Vzhledem k šíři problematiky navrhujeme pracovní skupinu MZE a MŽP doplnit o zástupce z praxe.
  3. Redistributivní platba znamená destabilizaci středních firem, které se zásadním způsobem podílejí na produkci pro potravinářský průmysl a ohrožuje budoucí potravinovou situaci v ČR. Navrhujeme podpořit variantu 500 ha a 23%, protože se k dnešnímu dni jeví jako pravděpodobně průchozí (na rozdíl od varianty 150 ha a 10-12%).

Celá tato aktivita vznikla na podporu vyjednávací pozice nevládních organizací, ať už je to Agrární komora, Zemědělský svaz či jiné. Těmto zasílám také.

Velmi děkuji za účast, pokusíme se dostat na patřičná místa ještě dnes a budeme si držet palce.

S pozdravem

Linda Szemlová (SzemlovaL@zsdk.cz, +420 732 987 666)


29.4.2022 – žádost

Vážení zemědělci, kolegové, přátelé zemědělství,

dostali jsme se do situace, která není příjemná. V oblasti zemědělství se na národní úrovni plánují kroky, které se nám zdají být z dlouhodobého hlediska devastující. Naše (myslím nás, zemědělce) spokojenost je velmi diskutabilní. A je to tak trochu „o nás bez nás“.

Sama zastupuji menší až střední podnik, který hospodaří na cca tisíci hektarech, máme 400 ks skotu, bioplynovou stanici a spoustu, spoustu starostí s obživou. Ceny vstupů rostou násobně, ceny výstupů živočišné výroby zanedbatelně. Závislost na dotacích je obrovská. Nejsem přítelem dotací a kdybych měla zlatou rybku a jedno přání, bylo by to právě plošné zrušení dotací. Jsme sedláci, tak pojďme používat selský rozum. Ale o tom to dnes není.

Snahy upozornit na nesmyslnost některých opatření či změn formou stávek přišla vniveč. Nevládní organizace, kterých jsme členy, nejsou zvány na klíčová jednání. Písemnosti zasílané na ministerstvo zůstávají bez odezvy.

A čas kvapí.

Návrhy předložené za ČR v Bruselu již nějakou chvíli leží a zanedlouho nabytou platnost. A my se budeme koukat na to, jak ceny potravin neúměrně porostou, staneme se potravinově závislí na zahraničí a zničíme, co jsme tu dlouhé roky budovali. Pak už opravdu budeme moci jen plakat nad rozlitým mlékem. Vládu jsme si zvolili a musíme respektovat. Otázkou je, zda pro rozhodování od stolu s výhledem na naši stověžatou matičku Prahu je to pravé ořechové nebo zákonodárci potřebují dostat relevantní data od nás.

Ceny potravin na pultech pro koncové spotřebitele se hýbou významně a dopad na prvovýrobu je vidět kde?

Mluvili jsme o tom dlouho s mnoha lidmi a nakonec z toho vzešel nápad na tento malý průzkum. Nejsme vševědoucí. Nevíme, jak to vidí menší či větší podniky. Jak je na tom ekologická výroba. Co čistě rostlináři versus smíšené provozy. Největší chybou je domnívat se, tak si pojďme ta data opatřit!

Tímto bych chtěla apelovat na všechny z vás, abyste rozšířili dotazník co nejvíce dál, ať máme co nejlepší vypovídací hodnotu.

GDPR respektujeme a chceme naplnit ochranu údajů co nejvíce. Jako podklad pro vyšší instituce budeme potřebovat název podniku a IČ, abychom prokázali, že data jsou konzistentní, nejsou duplicitní nebo smyšlená.

S výsledky všechny účastníky seznámím. Vnímáme to jako počínající a první aktivitu, která by měla vést k prohloubení diskuzí a systematičtější práci všech zúčastněných stran.

Za autory děkuje Linda Szemlová (SzemlovaL@zsdk.cz, +420 732 987 666)

Termín na vyplnění je 4.5.2022.

FORMULÁŘ: https://forms.gle/RXpNr59ySfm9zA7n8