Aktualitky

7.5.2024
Den otevřených dveří se loni vydařil a často odpovídáme na dotazy týkající se jeho opakování. V roce 2024 jsme se rozhodli brány našeho areálu pro veřejnost neotevírat. Probíhá u nás několik stavebních projektů najednou a máme tedy poněkud ztížené podmínky pro zajištění pohodlného pohybu veřejnosti. Příště tedy budete moci navštívit nový teletník, zkouknout novou jímku, podívat se na nově upravenou plochu za střediskem živočišné výroby, kterou chystáme na nové silážní žlaby a hlavně se k naší prodejně dostanete po nové komunikaci směrem od ČOV.
Individuální prohlídky zajišťujeme i nadále a rádi. 🙂

15.3.2024
Vlastníci pozemků mají povinnost své pozemky udržovat. Jak se vyhnout zbytečným pokutám? Zde jsou povinnosti spojené s pozemkem se týkají zejména následujících právních předpisů:

 1. Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
  (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334)
  Zákon ukládá povinnost vlastníkovi pozemku, aby nepoškozoval okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy.
 2. Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči
  (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-326)
  Podle ustanovení §3 odst. 1 písm. a) je vlastník pozemku povinnen zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí a zvířat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský může za porušení povinnosti uložit pokutu až 30 tis. Kč.
 3. Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128/zneni-20240101)
  Obec může uložit pokutu vlastníkovi pozemku za to, že neudržuje čistotu a pořádek na svém pozemku. Obec to odůvodňuje tím, že vlastník narušuje vzhled obce. Toto ustanovení (§58 odst. 2) je často použito v případech, kdy není pozemek např. posečen a narušuje tak celkový vzhled obce.
 4. Závazná vyhláška samosprávy obce podle §10 písm. c) zákona o obcích
  Jedná se o vyhlášku zajišťující udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Účinně lze touto vyhláškou regulovat především nakládání s veřejnou zelení, včetně uložení povinnosti pravidelných sečí a další údržby této zeleně.

20.3.2024
Připojujeme se k tichému protestu.

25.1.2024
V termínu 1-12.2. bude z technických důvodů zavřena administrativní budova a provoz bude omezen pouze na předem dohodnuté schůzky v náhradních prostorách. Děkujeme za pochopení!

8.12.2023
Přijímáme objednávky sadbových brambor. Můžete objednávat v tomto formuláři do 15. ledna 2024.

15.11.2023
V termínu 17-25.11. bude z technických důvodů zavřena administrativní budova a provoz bude omezen pouze na předem dohodnuté schůzky v náhradních prostorách. Děkujeme za pochopení!

20.10.2023
Vážení vlastníci půdy,
stejně jako každý rok, máme pro Vás připraveno pachtovné k výplatě. Zatím jsme je nevyplatili, protože jak již mnozí z Vás vědí, zvyšujeme pachtovné, a tím pádem potřebujeme Vaši součinnost při podpisu nové smlouvy. Dále jsme zakomponovali inflační doložku. Rádi bychom si udrželi Vaši přízeň a pověst velmi dobře platícího podniku v naší lokalitě. To vše i přes nepřízeň státní politiky a snižování dotací na plochu. 
V posledním roce dochází k pozemkovým úpravám ve dvou katastrech – Domašov a Litostrov, přičemž zapsané a k dispozici by změny měly být v průběhu listopadu 2023. Z tohoto důvodu bychom rádi měli podepsané nové smlouvy, aby korespondovaly s realitou, byť je to nyní administrativně poněkud náročné pro obě strany. 
Původní smlouvy samozřejmě platí dál, takže pokud byste neměli možnost podepsat nové, vyplatíme vám částku pachtovného podle původní smlouvy. V takovém případě prosíme, abyste nám dali vědět, bude to pro nás pokyn k platbě.
Termín podpisu nové smlouvy s Vámi budeme domlouvat individuálně dle dostupných kontaktů. Jak jistě víte, potřebujeme mít od všech souhlas s nakládáním osobních údajů. Tento zde přikládáme ke stažení a prosíme o jeho doručení co nejdříve. 


28.6.2023 proběhne valná hromada naší společnosti. Více informací najdete v záložce pro akcionáře.

17.6.2023
Se konal Den otevřených stájí. Moc děkujeme za překvapivě velkou účast a slova chvály, velmi si ceníme Vaší přízně! Počasí nám také fandilo, tak jsme si to všichni báječně užili a máme chuť si to zase někdy zopakovat … 😉

16.5.2023
Přátelé a fandové zemědělství, vlastníci půdy, akcionáři, sousedé, kolegové, občané,
rádi bychom Vás pozvali na Den otevřených stájí 17.6.2023 v areálu živočišné výroby našeho podniku v Domašově. Více informací naleznete na samostatné záložce (www.zsdk.cz/dod).

13.4.2023
Vážení obchodní partneři,
udělali jsme několik změn, které by měly pozitivně přispět k pružnější spolupráci. Zásadní je, že jsme založili e-mailovou adresu fakturace@zsdk.cz a prosíme, abyste si ji zavedli ve Vašem systému. V této souvislosti Vás chceme požádat o kontrolu Vámi vystavených faktur a jejich úhrad. Neradi bychom, aby nám něco uteklo, takže budeme rádi, když nám neuhrazené faktury zašlete znovu. Žádná změna neprobíhá úplně hladce, takže děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.


Něco o nás

Jsme středně velká zemědělská společnost na pomezí jihomoravského kraje a Vysočiny (mapa). Hospodaříme na tisíci hektarech s dvěma sty produkčních dojnic a bioplynovou stanicí. Toto všechno u nás zvládá tým 25 lidí.

V roce 2021 jsme spustili provoz Minimlékárny Devět křížů (www.devetkrizu.cz).


Předmět podnikání

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Pokrývačství, tesařství
 • Truhlářství, podlahářství
 • Zámečnictví, nástrojářství
 • Opravy silničních vozidel
 • Silniční motorová doprava :
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3, 5 tuny včetně
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3, 5 tuny
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Činnost účetních poradců, vedení daňové evidence
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Předmět činnosti

 • rostlinná výroba
 • živočišná výroba
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní

FVE povinná publicita
clen-CZBiom-600pt