Agronom

Ve zkratce se dá říct, že hledáme hlavu rostlinné výroby. Předchozí zkušenosti na podobné pozici jsou podmínkou.

Agronom u nás má na starosti:

 • Zajištění a organizace rostlinné výroby na ploše 1000 ha.
 • Vedení týmu pracovníků rostlinné výroby, řízení provozu, organizace a rozdělování práce, příprava podkladů pro mzdy.
 • Sestavování osevních postupů, nákup osiva, přípravků a hnojiv.
 • Plánování polních prací.
 • Zakládání porostů.
 • Stanovení technologických postupů pěstování plodin.
 • Navrhování a řízení pěstebních technologií hlavních polních plodin, řízení výživy a hnojení.
 • Výběr osiv, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, vedení jejich evidence.
 • Správa skladovaných komodit.
 • Spolupráce s mechanizátorem.
 • Zajištění pronájmů půdy – koordinace administrativní pracovnice.
 • Spolupráce s vedoucími živočišné výroby a BPS na zajištění kvality krmiva.
 • Sledování legislativy a její aplikace v praxi.
 • Související agenda s řízením střediska rostlinné výroby a příprava strategie dalšího rozvoje.

Pokud je to dostatečně zajímavé, máte smysl pro humor a vztah k zemědělství, ozvěte se. 😉 Zbytek probereme telefonicky či osobně.

Kontakt:

Linda Szemlová, +420 732 987 666, SzemlovaL@zsdk.cz