Valná hromada

Valná hromada se konala dne 28.6.2018, zveřejněno 11.7.2018

Zápis z valné hromady


Podklady pro rok 2018, zveřejněno 24.5.2018

Pozvánka na valnou hromadu 28.6.2018

Příloha ZS 2017

Výroční zpráva ZS 2017

 


Představenstvo dle ustanovení § 15 stanov Společnosti jmenuje pana Ing. Václava Kočího, dat. nar. 19. listopadu 1984, bytem č.p. 98, 664 83 Říčky, do funkce výkonného ředitele Společnosti, dále jen VŘ. Jmenování je ke dni 1.4. 2018.

VŘ vykonává svou funkci v rozsahu určeném § 15 stanov Společnosti s následujícím zpřesňujícím vymezením:

  1. VŘ v externích záležitostech Společnosti, tj. jednání navenek Společnosti, které nepřesahuje Kč 2,000.000,– (jednorázově či v součtu jednotlivých plnění pro každého jednotlivého partnera naší společnosti) bez předchozího souhlasu představenstva jedná v oblasti vztahů s úřady (stát, úřady, veřejnoprávní subjekty), jako je např. Evropská unie a její orgány, Česká republika, územně správní celky, obce, daňová správa, celní správa, dotační subjekty (ČR + EÚ), státní fondy (PGRLF), další nestátní subjekty (Agrární komora).
  2. VŘ v externích záležitostech Společnosti, tj. jednání navenek Společnosti, které nepřesahuje Kč 2,000.000,– (jednorázově či v součtu jednotlivých plnění pro každého jednotlivého partnera naší společnosti) bez předchozího souhlasu představenstva jedná se třetími osobami, jako jsou zejména dodavatelé a odběratelé Společnosti (v oblasti suroviny, energie, technika, poradenství, finance).
  3. VŘ v externích záležitostech Společnosti, tj. jednání navenek Společnosti, které
  4. přesahuje Kč 2,000.000,– (jednorázově či v součtu jednotlivých plnění pro každého jednotlivého partnera naší společnosti) a nebo
  5. je rámcovým závazkem bez uvedení výše plnění, které má býti upřesněno následně, a jehož délka přesahuje 3 roky a nebo
  6. se týká nemovitého majetku ve vlastnictví, držbě a užívání Společností a nebo
  7. se týká finančnictví – účty, úvěry, operace s cennými papíry a nebo
  8. se týká jakékoliv další oblasti neuvedené v bodě 3.D. a 3.E. shora

jedná výlučně po udělení předchozího souhlasu představenstva a to tak, že v této oblasti VŘ jedná a podepisuje vždy s dalším členem představenstva.


 

Podklady pro rok 2017, zveřejněno 29.5.2017

Pozvánka na valnou hromadu 29 6 2017

Výroční zpráva ZS 2016

 

 


 

Podklady pro rok 2016, zveřejněno 30.5.2016

Pozvánka na valnou hromadu 30.6.2016

Rozvaha 2015

Příloha ZS 2015

Zpráva auditora ZS Domasov 2015

Výroční zpráva ZS 2015

Výsledovka 2004 – 2016

Notářský zápis z valné hromady ZS Devět křížů a usnesení VH konané dne 30.6.2016, zveřejněno 20.7.2016

Zapis VH

Usneseni VH

 

 

Podklady pro rok 2015, zveřejněno 21.5.2015

 

Notářský zápis z valné hromady ZS Devět křížů konané dne 26.6.2014, zveřejněno 30.6.2014

 

Zápis z VH ze dne 26.6.2014, zveřejněno 2.7.2014

 

Podklady pro rok 2014, zveřejněno 26.5.2014