Pro akcionáře

2024

  • Zápis z valné hromady konané dne 20.6.2024 (bude doplněno)

Podklady pro rok 2023 (zveřejněno 17.5.2024)


2023

Podklady pro rok 2022 (zveřejněno 24.5.2023)


2022

Podklady pro rok 2022 (zveřejněno 24.5.2022)


2021

Podklady pro rok 2021 (zveřejněno 19.5.2021, poslední aktualizace 28.6.2021)

Prosíme všechny účastníky, aby si vytiskli a donesli s sebou čestné prohlášení týkající se nařízení vlády ohledně aktuální pandemické situace v ČR. 


2020

Podklady pro rok 2020 (zveřejněno 20.5.2020)


2019

Podklady pro rok 2019 (zveřejněno 22.5.2019)


2018

Podklady pro rok 2018 (zveřejněno 24.5.2018)


Představenstvo dle ustanovení § 15 stanov Společnosti jmenuje pana Ing. Václava Kočího, dat. nar. 19. listopadu 1984, bytem č.p. 98, 664 83 Říčky, do funkce výkonného ředitele Společnosti, dále jen VŘ. Jmenování je ke dni 1.4. 2018.

VŘ vykonává svou funkci v rozsahu určeném § 15 stanov odst. 3 Společnosti s následujícím zpřesňujícím vymezením:

D. VŘ v externích záležitostech Společnosti, tj. jednání navenek Společnosti, které nepřesahuje Kč 2,000.000,– (jednorázově či v součtu jednotlivých plnění pro každého jednotlivého partnera naší společnosti) bez předchozího souhlasu představenstva jedná v oblasti vztahů s úřady (stát, úřady, veřejnoprávní subjekty), jako je např. Evropská unie a její orgány, Česká republika, územně správní celky, obce, daňová správa, celní správa, dotační subjekty (ČR + EÚ), státní fondy (PGRLF), další nestátní subjekty (Agrární komora).

E. VŘ v externích záležitostech Společnosti, tj. jednání navenek Společnosti, které nepřesahuje Kč 2,000.000,– (jednorázově či v součtu jednotlivých plnění pro každého jednotlivého partnera naší společnosti) bez předchozího souhlasu představenstva jedná se třetími osobami, jako jsou zejména dodavatelé a odběratelé Společnosti (v oblasti suroviny, energie, technika, poradenství, finance).

F. VŘ v externích záležitostech Společnosti, tj. jednání navenek Společnosti, které

a. přesahuje Kč 2,000.000,– (jednorázově či v součtu jednotlivých plnění pro každého jednotlivého partnera naší společnosti) a nebo

b. je rámcovým závazkem bez uvedení výše plnění, které má býti upřesněno následně, a jehož délka přesahuje 3 roky a nebo

c. se týká nemovitého majetku ve vlastnictví, držbě a užívání Společností a nebo

d. se týká finančnictví – účty, úvěry, operace s cennými papíry a nebo

e. se týká jakékoliv další oblasti neuvedené v bodě 3.D. a 3.E. shora

jedná výlučně po udělení předchozího souhlasu představenstva a to tak, že v této oblasti VŘ

jedná a podepisuje vždy s dalším členem představenstva.


2017

Podklady pro rok 2017 (zveřejněno 29.5.2017)


2016

Notářský zápis z valné hromady ZS Devět křížů a usnesení VH konané dne 30.6.2016 (zveřejněno 20.7.2016)

Podklady pro rok 2016 (zveřejněno 30.5.2016)


2015

Podklady pro rok 2015 (zveřejněno 21.5.2015)


2014

Zápis z VH ze dne 26.6.2014 (zveřejněno 2.7.2014)

Notářský zápis z valné hromady ZS Devět křížů konané dne 26.6.2014 (zveřejněno 30.6.2014)

Podklady pro rok 2014 (zveřejněno 26.5.2014)